Przesunięty termin naborów – granty na wymianę pieców

Przesunięty termin naborów – Granty na wymianę pieców.

Informujemy, że ze względu na obecną sytuację epidemiczną w Polsce nastąpi przesunięcie terminu naborów wniosków w ramach projektu pn. „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Decyzja ta podyktowana jest przede wszystkim troską o bezpieczeństwo mieszkańców. Projekt przewiduje elementy wymagające bezpośredniego kontaktu (spotkania z mieszkańcami, funkcjonowanie punktów kontaktowych dla mieszkańców, dyżury ekspertów czy wizyty audytorów). Realizacja powyższych zadań mogłaby nieść ryzyko rozprzestrzenienia zakażeń wśród mieszkańców lub też skutkować nierównym dostępem dla potencjalnych Grantobiorców (seniorzy, osoby z grupy podwyższonego ryzyka).

Jednakże dokładamy wszelkich starań, aby wdrożenie projektu przebiegło z możliwie niewielkim przesunięciem w czasie.

Informujemy, że nabór wniosków od mieszkańców trwać będzie minimum 3 miesiące od daty ogłoszenia. Kolejność złożenia wniosku nie będzie miała znaczenia przy ocenie wniosku.

Jednocześnie informujemy, że w ramach konkursu wsparcie przyznawane będzie wyłącznie na inwestycje, które zostaną rozpoczęte po ogłoszeniu konkursu. Za rozpoczęcie inwestycji nie uważa się uzyskania dokumentacji technicznej, audytu energetycznego czy też niezbędnych pozwoleń/ zezwoleń dla inwestycji.

Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronie internetowej Gminy Milicz, na stronie internetowej Lidera projektu Gminy Żmigród oraz poszczególnych Partnerów projektu. Wkrótce uruchomiona zostanie także dedykowana dla projektu strona internetowa. 

Skip to content