WYTYCZNE DLA HANDLUJĄCYCH I KUPUJĄCYCH NA MILICKIM TARGOWISKU

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje o zasadach dotyczących handlu na targowisku miejskim „Mój Rynek” przy ul. Działkowej w Miliczu.
W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, zgodnie z wytycznymi GIS handlujący zobowiązani są do bezwzględnego i restrykcyjnego przestrzegania zasad:
1. Właściwej higieny rąk tj. każdorazowego mycia rąk i dezynfekcji w wymienionych sytuacjach:
– przed rozpoczęciem pracy,
-przed kontaktem z żywnością i towarami przeznaczonymi do sprzedaży,
– po kontakcie z odpadami komunalnymi (śmieciami),
– po skorzystaniu z toalety,
– po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa,
– po jedzeniu, piciu lub paleniu,
– po kontakcie z pieniędzmi.
2. Stosowania rękawic jednorazowych i maseczek.
3. Bezwzględnej dezynfekcji zajmowanych miejsc handlowych, straganów, wiat oraz kas fiskalnych i terminali płatniczych.
4. Przestrzegania zasady bezpiecznej odległości 2 metrów: klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca
5. Ograniczenia kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego.
6. W miarę możliwości korzystania głównie z płatności bezgotówkowych.
UWAGA!
Ponadto do obowiązków handlujących należy:
– zapewnienie kupującym rękawiczek jednorazowych lub płynów do dezynfekcji,
– podawanie towarów kupującym.
W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa kupujący zobowiązani są do bezwzględnego i restrykcyjnego przestrzegania zasad:
1. Zachowania bezwzględnej rekomendowanej odległości 2 metrów pomiędzy osobami.
2. Bezwzględnego stosowania masek ochronnych i rękawic jednorazowych

W przypadku, gdy wskazane wymaganie nie będą przestrzegane, Zakład Usług Komunalnych w Miliczu jako zarządca targowiska, może ograniczyć jego funkcjonowanie w części lub całości lub zdecydować o jego zamknięciu.

Skip to content