Rozpoczęcie naboru wniosków do projektu grantowego pn. „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy”.

1 lipca zaplanowano rozpoczęcie naboru wniosków do projektu grantowego pn. „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)”.

Przypominamy: Nabór wniosków o granty trwać będzie minimum 3 miesiące. Kolejność złożenia wniosku nie będzie miała znaczenia przy ocenie wniosku.

W chwili ogłoszenia naboru wszystkie szczegóły (regulaminy, formularze wniosków itp.) będzie można znaleźć na stronie milicz.pl oraz na stronie piecedolinabaryczy.pl dedykowanej w/w projektowi. Zachęcamy do śledzenia strony piecedolinabaryczy.pl, na której już dziś znajdują się cenne informacje związane z realizacją projektu.

W czasie trwania naboru gmina zorganizuje spotkanie dla potencjalnych Grantobiorców. W jego trakcie odbędzie się prelekcja podnosząca świadomość ekologiczną bezpośrednich odbiorców efektów projektu, promująca postawy proekologiczne. Na spotkaniu podane zostaną podstawowe zasady uzyskania dofinansowania. Nie przewidziano omawiania formularzy wniosków, w tym celu powstanie punkt kontaktowy dla Grantobiorców, funkcjonujący w okresie trwania naboru, w którym przez pracowników urzędu gminy udzielane będą informacje z zakresu przygotowania wniosków o udzielenie grantu. Chętnych mieszkańców zachęcamy do skorzystania z porad ekspertów, którzy będą udzielać merytorycznych porad np. w zakresie wyboru źródła ciepła, oszacowania zapotrzebowania na energię z OZE, itp.

Ilość miejsc jest ograniczona w spotkaniu, w którym przeprowadzona zostanie prelekcja na temat postaw ekologicznych oraz w udziale w poradach merytorycznych w zakresie doboru nowego źródła ciepła. Zapisy na planowane spotkania odbywać się będą drogą telefoniczną.

O datach planowanych spotkań powiadomimy w późniejszym terminie.

Skip to content