Burmistrz Gminy Milicz z absolutorium

Dziś podczas XXXV sesji Rady Miejskiej w Miliczu, burmistrz Piotr Lech otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu gminy Milicz za 2019.
Burmistrz Piotr Lech podkreślił, że wotum zaufania oraz otrzymane absolutorium są efektem pracy całego urzędu. Podziękował pracownikom, podległym jednostkom, radnym oraz sołtysom za wspólne działania i pracę.

Na dzisiejszej sesji został także przedstawiony raport o stanie gminy za rok 2019. Sporządzenie co roku takiego dokumentu jest obowiązkiem jaki na prezydentów, wójtów i burmistrzów nałożyły zmiany w ustawie o samorządzie gminnym z 2018 roku. Dokument omawia wszystkie obszary działalności gminy

Skip to content