Usuwanie azbestu

Od lipca do sierpnia br. w gminie Milicz trwa odbieranie azbestu z pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych. Mieszkańcy, którzy korzystają z tej możliwości w lutym 2020 r. złożyli wnioski o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (demontaż, transport i unieszkodliwienie). Zadanie w 100% jest sfinansowane ze środków finansowych przeznaczonych na realizację gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program finansuje tylko demontaż, odbiór i utylizację azbestu, natomiast koszty wymiany pokrycia dachowego finansuje właściciel budynku. Przyznana dotacja to 126 051,10 zł.

Skip to content