Segregacja odpadów to obowiązek

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439 ze zm.) Od 1 stycznia 2021r. obowiązuje powszechny obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

W związku z tym, wszystkich właścicieli nieruchomości, niezależnie od jej charakteru, obowiązuje segregowanie odpadów komunalnych. Od tej pory niemożliwe jest deklarowanie braku ich segregowania. Każdy ma obowiązek segregowania swoich odpadów i wystawiania ich do odbioru ich w sposób selektywny – w odpowiednio oznakowanych m.in. kolorystycznie workach i pojemnikach. Rodzaje odpadów należy segregować zgodnie z poniższą tabelką, która znajduje się na odwrocie harmonogramu odbioru odpadów. Zachęcamy również do skorzystania z bezpłatnej aplikacji „Kiedy Wywóz”, która przypomni o terminach odbiorów i płatności. W zakładce “Edukacja” są pomocne informacje o poprawnej segregacji odpadów komunalnych.

Harmonogram odbioru odpadów znajduje się na stronie internetowej w zakładce: obszary działania/gospodarka komunalne i ochrona środowiska/ odpady komunalne, pod linkiem: http://milicz.pl/odpady-komunalne/

Segregujmy ! Zadbajmy wszyscy o jakość naszego środowiska!

Skip to content