Deklaracje opłaty za gospodarowanie odpadami

Informacje na temat wysokości stawek za odbiór odpadów komunalnych oraz  formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi znajdują się w specjalnej zakładce: “Odpady Komunalne” (prawa strona www.milicz.pl). W tym samym miejscu znajdują się także dokumenty do pobrania: formularze deklaracji oraz harmonogram odbioru odpadów z podziałem na miasto i wioski.

http://milicz.pl/odpady-komunalne/

Przypominamy, że właściciele nieruchomości zamieszkałych składają nową deklarację tylko wówczas, gdy  zdecydują się na kompostowanie odpadów biodegradowalnych i chcą skorzystać ze zniżki 1 zł od osoby.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do złożenia deklaracji, ponieważ do tej pory nie  deklarowali ilości worków z segregowanymi odpadami komunalnymi.

Skip to content