Nieodpłatna pomoc prawna-informacja

Poniżej udostępniamy informację  ze Starostwa Powiatowego w Miliczu  odnośnie bezpłatnej pomocy prawnej.
“Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego zamknięte są do 31 stycznia br. w przypadku utrzymywania się złej sytuacji epidemiologicznej w kraju, decyzja o zamknięciu punktów może zostać wydłużona. Pomoc udzielana jest wyłącznie zdalnie – drogą telefoniczną.
JAK UZYSKAĆ PORADĘ?
•ustal termin wizyty dzwoniąc pod numer telefonu: 798 211 377 (rejestracja od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-14:00)
lub
•wejdź na stronę internetową https://np.ms.gov.pl/zapisy wybierz z listy po lewej stronie województwo (dolnośląskie), powiat (milicki) i punkt. Przy wyborze punktu można nie tylko korzystać z listy, ale też z mapki znajdującej się po prawej stronie ekranu.
•zaznacz opcję „Chcę skorzystać z porady zdalnej” i odpowiedzieć na pytanie o konieczność skorzystania z ewentualnej pomocy tłumacza migowego.
•wybierz odpowiedni termin i godzinę wizyty, naciśnij „Umów wizytę” i wpisz swoje inicjały (lub numer wizyty), numer telefonu pod który prawnik ma zadzwonić, adres e-mail
•potwierdź zaznaczeniem w okienku, że nie możesz ponieść kosztów odpłatności płatnej pomocy prawnej oraz (niżej położonym), zapoznanie się z klauzulą dotyczącą warunków przetwarzania danych osobowych
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu wizyty pod wyżej wskazanym numerem telefonu.
DLA KOGO?
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Nowością jest, że taką pomoc może otrzymać również osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku.
KTO UDZIELA POMOCY?
Punkt w Miliczu nadal prowadzony jest przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z Góry. W punkcie tym, darmowych porad z zakresu pomocy prawnej udzielają:
1.r. pr. Marcin Malaga – we wtorki, godz. 16-20 i w piątki, godz. 10-14.30
2.r. pr. Zenon Szanfisz – w środy, godz. 10-14.30.
Z kolei porad z zakresu poradnictwa obywatelskiego udziela:
3.adw. Grzegorz Bienias – w poniedziałki i czwartki, godz. 16-20.
Punkty w Cieszkowie oraz w Krośnicach obsługiwane są przez radców prawnych. Punkt zlokalizowany w Urzędzie Gminy w Cieszkowie obsługiwany jest przez:
1.r.pr. Annę Terech – w poniedziałki, godz. 10-14,
2.r. pr. Marcina Malagę – w środy, godz. 10-14.
Drugi punkt znajduje się w budynku hali sportowej w Krośnicach i przyjmują w nich:
1.r. pr. Natalia Robakowska – we wtorki, godz. 15-19,
2.r. pr. Krzysztof Kołyga – w czwartki, godz. 15-19
3.r. pr. Marcin Rolirad – w piątki, godz. 10-14.”

Skip to content