UWAGA ! Informacja w sprawie projektu: Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy

Informacja o przedłużeniu etapu oceny wniosków złożonych w projekcie: „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)”

Ze względu na bardzo dużą ilość koniecznych uzupełnień oraz poprawek w złożonych wnioskach o udzielenie grantu, procedura ich oceny uległa wydłużeniu. Obecnie dla większości ogłoszonych naborów zamykana jest ocena formalna. Szacuje się, że ocena merytoryczna zakończy się w lutym. Na jej długość ma jednak wpływ czas w jakim Grantobiorcy udzielą niezbędnych wyjaśnień.

W związku z powyższym prosimy o bieżący odbiór korespondencji, zgodnie ze wskazaną przez Państwa we wniosku formą doręczeń (poczta/ e-mail/ e-puap).

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami ogłoszeń o naborze, Grantodawca, w uzasadnionych przypadkach, może wydłużyć okres realizacji inwestycji przez Grantobiorców poza wskazany w termin, na etapie ich realizacji, pod warunkiem, że nowy termin ich zakończenia nie będzie w sprzeczności z aktualnym terminem zakończenia projektu, określonym w umowie o dofinansowanie zawartej między Grantodawcą a Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą.

 

Skip to content