Nieruchomość Gminy Milicz na sprzedaż

Burmistrz Gminy Milicz ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Milicz, księga wieczysta nr WR1M/ 00028214/7, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka nr 450/4 AM 5 o powierzchni 1,6910 ha, obręb Sułów. 

Szczegóły przetargu:przetarg – Sułów 450-4

oraz na stronie: http://bip.milicz.pl/m,472,przetargi-na-nieruchomosci-i-pozostale.html?page=1

 

Skip to content