Zaproszenie do składania ofert w konkursie dla organizacji pozarządowych

23 kwietnia 2021 r. Burmistrz Gminy Milicz ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 w zakresie:

– kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: http://www.bip.milicz.pl/a,29631,zarzadzenie-nr-5962021-burmistrza-gminy-milicz-z-dnia-23-kwietnia-2021-r-w-sprawie-ogloszenia-otwart.html

 

Termin składania ofert upływa 17 maja 2021 r.

Skip to content