PUNKT KONSULTACYJNY Funduszy Europejskich

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne z ekspertem  w Miliczu 15 lipca, w godz. od 9.00-12.00 w zakresie pozyskiwania środków europejskich.

Punkt Informacyjny jest  częścią ogólnopolskiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/skontaktuj-sie-z-nami/), nadzorowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Zakres tematyczny naszych działań to m.in. informowanie o:

  • funduszach na start/ zakładaniu działalności gospodarczej,
  • dotacjach do szkoleń osób fizycznych i pracowników firm,
  • dotacjach dla innowacyjnych firm,
  • pożyczkach unijnych na rozwój i inwestycje.

Informujemy o następujących programach unijnych: Regionalny Program Województwa Dolnośląskiego, Program Infrastruktura i Środowisko, Program Inteligentny Rozwój, Program Wiedza Edukacja Rozwój, Program Polska Cyfrowa, programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programy ramowe Unii Europejskiej, funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).

  1.  
Skip to content