Ścieżka rowerowa łacząca Powiat Milicki z Powiatem Trzebnickim- oficjalnie otwarta.

10 lipca została uroczyście otwarta  nowa trasa rowerowa między Gruszeczką w Gminie Milicz a  Książęcą Wsią w Gminie Żmigród. Tym samym nastąpiło rowerowe skomunikowanie powiatów: milickiego i trzebnickiego. 
Trasa: Gruszeczka-Książęca Wieś ma długość ponad 6 km, a jej całkowity koszt to ok. 2,7 mln zł, na który w znacznej części Powiat Trzebnicki uzyskał dofinansowanie unijne.
W uroczystości, której organizatorem było Starostwo Powiatu Trzebnickiego udział wzięli, min: Cezary Przybylski – Marszałek województwa Dolnośląskiego, Ryszard Lech- radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Sławomir Strzelecki- Starosta Milicki, a także Piotr Lech – Burmistrz Gminy Milicz.
 
Jak podkreślił Marszałek w swoim wystąpieniu, wspominając historię konwentów powiatowych, podczas spotkań w Miliczu zawsze jednym z głównych tematów  była budowa ścieżek rowerowych. Budowa ścieżki rowerowej łączącej  Książęcą Wieś z Gruszeczką, tym samym powiaty: milicki z trzebnickim to zwieńczenie kilkuletniej pracy i realizacja wspólnego projektu, który zapoczątkowany został na terenie naszej gminy.
 
Skip to content