Kolejny etap rewitalizacji OdNowa- strefa płatnego parkowania

Wprowadzenie stref płatnego parkowania to kolejny etap wdrażania rewitalizacji naszego miasta. Nieodłączną częścią tego projektu jest uporządkowanie ruchu na terenie Starego Miasta i Rynku.

– Naszym celem jest poprawa jakości życia w Miliczu, a co za tym idzie, osiągnięcie zrównoważonej mobilności w mieście.  Takie rozwiązania stosuje wiele miast  nie tylko w Polsce, ale  i na całym świecie. Nie powinny one  budzić kontrowersji, a raczej zrozumienie.  W dobie zwiększonej ilości pojazdów,  korzystania z nich na tak wielką skalę, przeprowadzenie  tego procesu to konieczność, przez którą musimy przebrnąć. Jeśli opłata dla kogoś jest zbyt kłopotliwa to warto rozważyć, choćby w obrębie miasta, zamianę samochodu na rower. Skorzysta z tego portfel oraz środowisko.

– mówi Piotr Lech, Burmistrz Gminy Milicz.

– Od początku moim celem było uporządkowanie miasta, ładu przestrzeni publicznej. Wygląd i wizerunek naszego otoczenia jest szczególnie ważny. Wiele osób widzi i docenia, jak Milicz się zmienia , pięknieje. Przed nami kolejny etap dbałości o nasze miasto.

– dodaje.

Samochód to rzeczywiście komfortowy środek transportu, ale coraz bardziej odczuwamy problem nadmiaru samochodów, szczególnie w przestrzeni miejskiej. Natężenie ruchu samochodowego sukcesywnie wzrasta, średnio o 1000 aut osobowych rocznie, co potwierdzają dane z raportu Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Miliczu. W 2016 r. ilość aktywnych samochodów osobowych wynosiła: 23 885; w 2017 r.: 24842;  w 2018 r.: 25 976; 2019 r.: 26974; a w 2020 r.: 27804.  

Coraz to większa liczba aut poruszających się po ulicach wpływa także negatywnie na jakość życia w mieście.  Jak powszechnie wiadomo, ruch samochodowy powoduje spaliny i zanieczyszczenia, a coraz powszechniej widać także jak chodniki i ulice zamieniają się w miejsca parkingowe. To powoduje dyskomfort oraz nie sprzyja uporządkowaniu przestrzeni publicznej.

W pobliskich miejscowościach, takich jak: Krotoszyn, Trzebnica, Żmigród wprowadzono strefy płatnego parkowania, do których mieszkańcy i przyjezdni się przyzwyczaili. Istotnym argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem jest także zwiększenie rotacji pojazdów w miejscach, które służą załatwieniu konkretnych spraw, potrzeb, czy zakupów.

Na ten problem zwracali wielokrotnie uwagę miliccy przedsiębiorcy, którzy bark możliwości zaparkowania przed ich lokalami traktowali jako potencjalne zmniejszenie liczby klientów.

Warto podkreślić także, że projekt wprowadzenia stref płatnego parkowania wskazuje także alternatywne miejsca postoju bezpłatnego.

Gmina Milicz nie poniesie kosztów związanych z administrowaniem Strefą, gdyż w drodze przetargu zostanie wyłoniony podmiot zewnętrzny, do którego zadań będzie należało wyposażenie Strefy w parkomaty, zapewnienie obsługi Strefy oraz kontrola.

Stawki opłat szacują się następująco:

1) Bilet parkingowy :

 1. a) za pierwszą godzinę parkowania – 2,00 zł
 2. b) za drugą godzinę parkowania – 2,40 zł,
 3. c) za trzecią godzinę parkowania – 2,80 zł,
 4. d) za czwartą i każdą następną godzinę parkowania –2, 00 zł;

2) Opłaty abonamentowe:

 1. a) dla mieszkańców ze stałym lub czasowym zameldowaniem przy ulicy objętej Strefą:

-abonament miesięczny – 80,00 zł,

-abonament 12-miesięczny – 900,00 zł,

 1. b) dla pozostałych użytkowników parkingów:

-abonament miesięczny – 160,00 zł,

-abonament 12-miesięczny – 1920,00 zł

 1. c) za zastrzeżone stanowisko postojowe na prawach wyłączności ( tzw.” koperta”):

– abonament miesięczny – 300,00 zł,

– abonament 6- miesięczny – 1500,00 zł,

– abonament 12- miesięczny 3000,00 zł

 1. d) dla pojazdów osób niepełnosprawnych posiadających uprawnienia wynikające z odrębnych przepisów, legitymujących się karta parkingową potwierdzającą to uprawnienie:

– abonament miesięczny –  20,00 zł,

– abonament 12-miesięczny – 200,00 zł.

Na stawkę zerowa za parkowanie mogą liczyć:

1) pojazdy osób niepełnosprawnych posiadających uprawnienia wynikające z odrębnych przepisów, legitymujących się kartą parkingową potwierdzającą to uprawnienie, na wyznaczonych miejscach postojowych;

2) oznakowane pojazdy służb miejskich podczas wykonywania obowiązków służbowych, w szczególności  pogotowia gazowego, energetycznego, wodno-kanalizacyjnego, służby zdrowia;

3) pojazdy wymienione w art. 13 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 470 ze zm.)

                                                                                                            

Postój pojazdów samochodowych w Strefie będzie płatny w dni robocze z wyjątkiem 2 maja, 24 grudnia i 31 grudnia:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00 z zastrzeżeniem pkt 2
 • w dni targowe robocze przy w Strefie przy ul. Działkowej w godzinach 07:00 – 13:00.

Jak uiścimy opłatę za parkowanie w Strefie?

Podstawową forma będzie wykupienie biletu parkingowego w parkomacie na następujących zasadach:

 1. a) minimalny opłacony czas parkowania w Strefie wynosi 1 godzinę ,
 2. b) wykupienie biletu parkingowego w parkomacie następuje przy użyciu monet o nominałach : 5,00 zł; 2,00 zł; 1,00 zł; 50 gr, 20 gr; 10 gr.
 3. c) opłacenie czasu parkowania następuje proporcjonalnie do wartości użytych monet

d)wykupienie biletu parkingowego następuje przy użyciu karty płatniczej lub urządzenia mobilnego

Poza tym można wykupić abonament, wykupić indywidualne zezwolenie  tj. za zastrzeżone stanowisko postojowe na prawach wyłączności tzw. „koperta”,  wykupić biletu parkingowego u obsługi Strefy w przypadku awarii parkomatu.

Gdzie zapłacimy za postój?

 • Rynek
 • ul. Wrocławska
 • ul.Działkowa
 • parking przy Ośrodku Kultury w Miliczu
 • parking przy Urzędzie Miejskim w Miliczu

Strefa płatnego parkowania obowiązywać będzie od 1 stycznia 2022 roku.

Skip to content