Skwer Praw Kobiet oznakowany

Wczoraj pracownicy Zakład Usług Komunalnych w Miliczu na zlecenie Gminy Milicz oznakowali skwer przed Urzędem Miejskim w Miliczu. Pomysłodawcami nadania nazwy miejscu pomiędzy ulicą Trzebnicką, a ulicą Dworcową, byli członkowie oraz sympatycy Stowarzyszenia “Myślmy”, którzy złożyli do burmistrza Piotra Lecha prośbę o przedłożenie Radzie Miejskiej w Miliczu uchwały o nadaniu mu nazwy “skweru Praw Kobiet”. Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 27 maja br. uchwała uzyskała poparcie 13 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu, a 5 nie uczestniczyło w obradach. Inicjatywa Stowarzyszenia “Myślmy” spotkała się z poparciem blisko 300 mieszkańców gminy Milicz, którzy podpisali petycję dot. nadania zaproponowanej nazwy dotąd nienazwanemu miejscu przed Urzędem Miejskim. 

      

Skip to content