Zakończone usuwanie azbestu w Gminie Milicz na rok 2021

Projekt pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Gminy Milicz w roku 2021”  dobiegł końca. Założeniem zadania było usunięcie płyt cementowo-azbestowych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Milicz. Gmina Milicz ubiegała się o dofinansowanie realizacji programu i jako jednostka pośrednicząca otrzymane dofinansowanie w kwocie 70% wartości zadania.

W roku 2021 usunięto 102,129 Mg płyt cementowo-azbestowych z terenu Gminy Milicz. Całkowita wartość zadania wyniosła 61 277,71 zł.  Zadanie w 70%  całkowitej wartości zostało sfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozostałe środki pokryła ze środków własnych Gmina Milicz. 


Już dziś zachęcamy wszystkich mieszkańców do zgłaszania, w Urzędzie Miejskim w Miliczu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, azbestu wymagającego usunięcia. Z nowym rokiem w chwili ogłoszenia przez WFOŚiGW naboru będziemy aplikować ponownie do programu w celu uzyskania kolejnego dofinansowania. 

Skip to content