Ogłoszenie o przetargu – działka w miejscowości Kolęda

Burmistrz Gminy Milicz ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Kolęda, stanowiącej własność Gminy Milicz, księga wieczysta nr WR1M/000 29630/6, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka nr 3/3 AM 1 o powierzchni 0,0442 ha, obręb Kolęda.

cena wywoławcza – 10 000 zł
wadium – 1 000 zł

Przetarg odbędzie się 14 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Miliczu ul. Trzebnicka 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (z podaniem numeru działki) przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Miliczu w Banku Spółdzielczym w Miliczu nr konta 72 9582 0000 2000 0000 0358 0004 do dnia 10 grudnia 2021 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miejskiego w Miliczu.

Przetarg_Kolęda

 

Skip to content