Terminy rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Miliczu, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Milicz.

Są już terminy rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Miliczu, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Milicz. Zarządzenie Burmistrza Gminy Milicz w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola Samorządowego w Miliczu, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Milicz na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie Burmistrza Gminy Milicz w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów do Przedszkola Samorządowego w Miliczu, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych
prowadzonych przez gminę Milicz na rok szkolny 2022/2023

 

http://bip.milicz.pl/a,30188,zarzadzenie-nr-7852022-burmistrza-gminy-milicz-z-dnia-27-stycznia-2022-roku-w-sprawie-okreslenia-ter.html

Skip to content