VII Konferencja Oświatowa Gminy Milicz

30 sierpnia po raz pierwszy w nowej sali widowiskowo-kinowej CAPITOL mieszczącej się przy Ośrodku Kultury w Miliczu odbyło się już z kolei 7. spotkanie z dyrektorami i nauczycielami gminnych jednostek oświatowych.

Zgormadzonych gości powitała Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych, Aleksandra Wencek, która również rozpoczęła spotkanie swoją prelekcją. Wśród tematów omawianych przez Aleksandrę Wencek znalazł się jeden z najważniejszych aspektów edukacyjnych tj. wymiany międzynarodowej. Pani Kierownik przybliżyła słuchaczom z jakich wymian międzynarodowych korzystały do tej pory milickie szkoły, w jaki sposób udało się je nawiązać i wyjaśniała, dlaczego są one tak ważne dla rozwoju edukacji w jednostkach oświatowych. W prezentacji znalazły się również inwestycje, które w ostatnim czasie zostały zrealizowane w gminnych placówkach oświatowych. Jak mogli zobaczyć zgromadzeni goście, czas wakacyjny nie był czasem odpoczynku od realizacji tych istotnych elementów budujących infrastrukturę szkól. Od września wiele z nich będzie cieszyło się odświeżonymi salami, nowymi korytarzami, bibliotekami, meblami do wypoczynku podczas przerw. Wszystko to buduje przyjazną i komfortową przestrzeń, w której prowadzone zajęcia edukacyjne są o wiele bardziej efektywne i rozwijające.

Po prezentacji Kierownika Wydziału Oświaty, głos zabrał Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej I Stopnia w Miliczu, Dariusz Duszyński z tematem ” Kontakt i nauka języka obcego jako czynniki modelujące postawy”, w którym mówił m.in. o roli i znaczeniu stereotypów narodowych przypisywanych konkretnym narodowościom.

Po pierwszych prelekcjach nastąpiła uroczystość ślubowania pedagogów, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. Akty nadania z rąk Burmistrza Gminy Milicz, Piotra Lecha odebrali:

Justyna Jarosz
Anna Zimna
Marlena Nowak-Tasarz
Katarzyna Szafraniec
Iwona Mocydlarz
Dawid Jędrzejek

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego owocnego rozwoju!

Po uroczystym ślubowaniu i nadaniu aktów mianowania na scenie pozostał Burmistrz Piotr Lech, który opowiadał o ważnej roli zdrowia fizycznego w aspekcie edukacyjnym. Przykłady podawane przez mówcę, który podkreślał jak bardzo zmieniło się podejście dzieci, a także rodziców do traktowania kultury fizycznej jako elementu edukacji w
zrównoważonym rozwoju, utwierdza w przekonaniu, że jako organ prowadzący jednostki oświatowe, jako szkoły, dyrektorzy i nauczyciele, mamy wiele do zrobienia w tej materii. I chociaż sport w naszej gminie jest stale rozwijany, poszerzane jest wachlarz dyscyplin sportowych, budowana nowa infrastruktura, a wszystkie inicjatywy sportowe są mocno wspierane, to problem braku ruchu, otyłości i aktywności dotyczy również wielu naszych dzieci.

Na zakończenie wystąpień w temacie niezwykle żywym i aktualnym dla współczesnego ucznia i nauczyciela wystąpiła psycholog z milickiej “dwójki” Pani Adriana Yuksel podpowiadając nauczycielom “Jak wspierać zdrowie psychiczne moich uczniów ? “. 
Zwieńczeniem VII Konferencji Oświatowej Gminy Milicz było piękne i wzruszające pożegnanie Krystyny Piosik ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Miliczu oraz Ryszarda Sławenty ze Szkoły Podstawowej w Czatkowicach, którzy zakończyli pracę na stanowiskach dyrektorów placówek. Pani Krystyna oddawała się swojej nauczycielskiej pasji przez 40 lat, a Pan Ryszard w roli pedagoga spełniał się przez 34 lata, z czego 32 lata jego pracy było związane ze szkołą w Czatkowicach. Na nowych stanowiskach dotychczasowych Dyrektorów zastąpią: w SP nr 1 w Miliczu, Danuta Żołdak ( Kapuścińska), w ubiegłym roku szkolnym Wicedyrektorka milickiej “jedynki” oraz Anna Wieczorek, która obejmie stanowisko dyrektora w Czatkowicach. Na stanowisko dyrektora powołany został również Paweł Pudłowski, który w ubiegłym roku pełnił obowiązki dyrektora w Szkole Podstawowej w Sułowie. Nowi dyrektorzy otrzymali akty powołania na stanowisko dyrektora z rąk Burmistrza Piotra Lecha.

Już jutro 1 września zabrzmi pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym, który przyniesie nowe wyzwania, a także nowe szanse na realizację ambitnych planów. Życzymy wszystkich uczniom i nauczycielom tego, żeby w atmosferze wzajemnej współpracy, przyjaźni i dobrych relacji wykorzystywać wszystkie nadarzające się okazje do realizacji zamierzonych planów.

 

Skip to content