Uwaga! Komunikat PPIS w Miliczu w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia

Komunikat w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Brzezina Sułowska w miejscowości Brzezina Sułowska, Dunkowa, Piotrkosice, Piękocin, Piękocinek, Węgrzynów, Słączno, Sulimierz, Sułów, Miłosławice, Łąki, Ruda Sułowska, Grabówka, Olsza, Baranowice, Brzezina Sułowska- Gajówka, Brzezina Sułowska – osada w gminie Milicz, powiat milicki stwierdzono przydatność wody do spożycia.

Komunikat w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia
Skip to content