Informacja dla rolników zainteresowanych odbiorem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Informujemy, że Gmina Milicz w powiecie milickim przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” do NFOŚiGW. W związku z tym został uruchomiony nabór wśród mieszkańców naszej gminy zainteresowanych pomocą finansową w zakresie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (tj. folie rolnicze, siatki i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag).

Mieszkańców, którzy chcący uzyskać pomoc finansową prosimy o:
• zgłoszenie chęci udziału w programie do Sołtysa w swojej miejscowości lub w Urzędzie Miejskim w Miliczu w pokoju nr 61,
• określenie w zgłoszeniu orientacyjnej wagi odpadów [kg].
Zainteresowanie udziałem należy zgłaszać u sołtysów oraz w Urzędzie Miejskim w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz, pokój nr 61 do 28 lutego 2023 r.
Dodatkowe informacji można uzyskać pod numerem telefonu 71/38-04-357 oraz w pokoju nr 61 Urzędu Miejskiego w Miliczu.

❗️ UWAGA

Więcej szczegółów udzielimy po formalnym zatwierdzeniu regulaminu udzielania dotacji NFOŚiGW. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 500 zł/tona (uzależniona od kwoty dofinansowania na podstawie umowy z NFOŚiGW).
Realizacja zadania rozpocznie się wyłącznie po uruchomieniu dofinansowania oraz pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pomocy finansowej Gminy Milicz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Skip to content