Susza rolnicza 2023

Burmistrz Gminy Milicz informuje, że zgodnie z publikowaniem przez IUNG-PIB w Puławach monitoringiem suszy, dotyczącym aktualnego stanu zagrożenia suszą rolniczą, stwierdzono wystąpienie zagrożenia suszą również na obszarze Gminy Milicz, w uprawach zbóż ozimych i jarych, rzepaku rzepiku, kukurydzy, strączkowych, krzewach i drzewach owocowych, truskawkach (monitoring suszy pod poniższym adresem)
https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,0213033/

Zgłaszanie przez poszkodowanych rolników wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych (nie stanowiących środka trwałego) spowodowanych przez suszę i sporządzenie protokołu dokonuje się poprzez aplikację publiczną. Aplikacja jest dostępna pod poniższym adresem.

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/

Dodatkowo informuję, że na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2023 poz. 1350), wprowadzono możliwość szacowania szkód w uprawach powstałych w wyniku suszy przez Komisje Gminne. Burmistrz Gminy Milicz wystąpił już z wnioskiem do Wojewody o powołanie takiej komisji.

Zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem producent rolny będzie musiał obligatoryjnie złożyć wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy (tak jak to miało miejsce od 2020 r.) za pośrednictwem publicznej aplikacji suszowej, która powinna zostać uruchomiona po 20 lipca br. Jeżeli jednak producent rolny chciałby, aby oszacowania szkód, dodatkowo dokonała również komisja wówczas powinien wystąpić do Burmistrza Gminy Milicz z wnioskiem wygenerowanym w aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą” w terminie umożliwiającym oszacowanie uprawy w polu.

Złożenie wniosku w aplikacji jest bezwzględnie konieczne. Jeżeli komisja nie oszacuje szkód, a producent rolny złoży wniosek w aplikacji otrzyma protokół. Natomiast samo oszacowanie szkód przez komisję nie pozwoli na wygenerowanie protokołu i ubieganie się o pomoc na odtworzenie produkcji rolnej.

Burmistrz Gminy Milicz informuje, że ze względu na to, że aplikacja “zgłoś suszę rolniczą” nie pozwala obecnie na wygenerowanie wniosku o oszacowanie szkód suszowych, możliwym jest złożenie wniosku do komisji gminnej o oszacowanie szkód poprzez lustrację w terenie, w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania – nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy lub jej likwidacji. Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach. Uprawy zebrane nie będą szacowane.

Wypełnione wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Miliczu w pokoju nr 15.
Komisja z oszacowania szkód będzie sporządzać raporty oszacowania szkód, a nie protokoły i jeżeli producent rolny nie złoży wniosku w aplikacji to samo szacowanie szkód przez komisję będzie niewystarczające do ubiegania się o pomoc.
Do wypełnienia wniosku o szacowanie strat potrzebna będzie kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023

Wniosek producenta rolnego o oszacowanie szkód w załączeniu.

Skip to content