Zakończenie projektu „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Gminy Milicz w roku 2023”

Projekt pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Gminy Milicz w roku 2023” dobiegł końca. Założeniem zadania było usunięcie płyt cementowo-azbestowych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Milicz. Gmina Milicz ubiegała się o dofinansowanie realizacji programu i jako jednostka pośrednicząca otrzymane dofinansowanie w kwocie 70% wartości zadania.

W roku 2023 usunięto 84,06 Mg płyt cementowo-azbestowych z terenu Gminy Milicz. Całkowita wartość zadania wyniosła 57 722,22 zł. Zadanie w 70% całkowitej wartości zostało sfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Już dziś zachęcamy wszystkich mieszkańców do zgłaszania, w Urzędzie Miejskim w Miliczu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, azbestu wymagającego usunięcia. Z nowym rokiem w chwili ogłoszenia przez WFOŚiGW naboru będziemy aplikować ponownie do programu w celu uzyskania kolejnego dofinansowania.

Skip to content