Burmistrz Gminy Milicz ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Burmistrz Gminy Milicz ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024 w zakresie:

– działalność na rzecz dzieci i młodzieży http://bip.milicz.pl/a,31412,zarzadzenie-nr-11532023-burmistrza-gminy-milicz-z-dnia-16-listopada-2023-r-w-sprawie-ogloszenia-otwa.html

– usługi opiekuńcze http://bip.milicz.pl/a,31411,zarzadzenie-nr-11522023-burmistrza-gminy-milicz-z-dnia-16-listopada-2023-r-w-sprawie-ogloszenia-otwa.html

– pomoc społeczna oraz ochrona i promocja zdrowia  http://bip.milicz.pl/a,31410,zarzadzenie-nr-11512023-burmistrza-gminy-milicz-z-dnia-16-listopada-2023-r-w-sprawie-ogloszenia-otwa.html

– sport http://bip.milicz.pl/a,31409,zarzadzenie-nr-11502023-burmistrza-gminy-milicz-z-dnia-16-listopada-2023-r-w-sprawie-ogloszenia-otwa.html

Termin składania ofert upływa 11 grudnia 2023 r.

Skip to content