Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Milicz w 2024 r. w zakresie działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalność na rzecz integracji europejskiej.

Burmistrz Gminy Milicz ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024 w zakresie działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalność na rzecz integracji europejskiej http://bip.milicz.pl/a,31634,zarzadzenie-nr-12012024-burmistrza-gminy-milicz-z-dnia-26-marca-2024-r-w-sprawie-ogloszenia-otwarteg.htmlTermin składania ofert upływa 19 kwietnia 2024 r.

Skip to content