Granty PPGR – II OŚWIADCZENIE


Oświadczenia o utrzymaniu efektów projektu Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR

Przypominamy, że zgodnie z zawartą Umową darowizny w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” pomiędzy Gminą Milicz, a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub pełnoletnim uczniem każdy obdarowany zobowiązany jest do składania przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu (czyli od 20.07.2023 r.) w okresach co 6 miesięcy oświadczenia o utrzymaniu efektów projektu. Na adres e-mail wpisany w umowie, została również przesłana wiadomość
Wobec tego drugie oświadczenie prosimy składać w terminie 20.06.2024 r. – 20.07.2024 r., w Urzędzie Miejskim w Miliczu (Punkt Obsługi Klienta – pok. 15, parter) lub wysłać tradycyjną pocztą na adres: Urząd Miejski w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz z dopiskiem na kopercie „Oświadczenie – Granty PPGR” lub przesłać wypełniony i podpisany skan na adres grantypgr@milicz.pl w tytule wiadomości podając numer umowy!!!


Wzór oświadczenia jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Miliczu (Punkt Obsługi Klienta nr 15) lub do pobrania w wiadomości e-mail (na adres, który został wskazany w umowie darowizny) lub do pobrania na dole strony pod informacją.


Przypominamy, że oświadczenie składa rodzic (lub pełnoletni uczeń) na którego była zawarta umowa. W przypadku osiągnięcia pełnoletniości przez ucznia od czasu podpisania umowy z rodzicem, oświadczenie nadal podpisuje rodzic. Imię i nazwisko Obdarowanego – tu wpisujemy imię i nazwisko ucznia, który otrzymał sprzęt komputerowy.


W przypadku problemów w wypełnieniu oświadczeń, prosimy o kontakt –
Orjana Wydrych, nr tel. 71 38 04 308 lub o.wydrych@milicz.pl

Dowiedz się więcej o ręcznym tworzeniu zajawek.(otworzy się w nowej karcie)

Skip to content