Oświata

11 lutego 2019

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

SZKOŁA PODSTAWOWA WE WZIĄCHOWIE WIELKIM

harmonogram spww2018.2019

Uwaga! aktualizacja harmonogramu:

harmonogram-spww

Uwaga!-zajęcia z panią Wojcieszak rozpoczną się 01.04.2019r

SZKOŁA PODSTAWOWA WE WRÓBLIŃCU

harmonogram spwr

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W MILICZU

harmonogram-sp2

Uwaga! w dniu 19.03.2019r nie odbędą się zajęcia z panią M. Pilipą (7 lekcja)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W MILICZU

harmonogram sp1

UWAGA!!! W CZASIE TRWANIA STRAJKU NAUCZYCIELI NIE BĘDĄ  ODBYWAŁY SIĘ ZAJĘCIA PROJEKTOWE .

Projekt Szkoła na podium-tutaj lubię sie uczyć!
25 stycznia 2019

Rekrutacja do projektu Szkoła na podium-tutaj lubię się uczyć!

 

Uwaga! Już od nowego semestru szkolnego – luty 2019r , zaczynamy rekrutację na zajęcia w ramach projektu Szkoła na podium-tutaj lubię się uczyć!

Zapraszamy uczniów i uczennice Szkoły Podstawowej we Wróblińcu, Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim, Szkoły Podstawowej nr 1 im Mikołaja Kopernika w Miliczu oraz Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej w Miliczu do zapoznania się z Regulaminem projektu oraz dokumentami rekrutacyjnymi.

Regulamin projektu

Regulamin projektu

regulamin Szkoła na podium

 

Dokumenty zgłoszeniowe:

Formularz zgłoszenia Szkoła Podstawowa nr 1 w Miliczu

Formularz zgłoszenia do projektu uczeń_uczennica.SP1

Formularz zgłoszenia Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim

Formularz zgłoszenia do projektu uczeń_uczennica.SPWW

Formularz zgłoszenia Szkoła Podstawowa nr 2 w Miliczu

Formularz zgłoszenia do projektu uczeń_uczennica_SP2

Formularz zgłoszenia Szkoła Podstawowa we Wróblińcu

Formularz zgłoszenia uczeń_uczennica.WRÓBLINIECdocx

Załącznik do Formularza zgłoszenia:

Zgody do Formularza rekrutacyjnego

Dokumenty uczestnika/uczestniczki -do wypełnienia po zakwalifikowaniu się do projektu:

Deklaracja uczestnictwa Szkoła Podstawowa nr 1 w Miliczu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie ucznia_uczennicy.SP1 

Deklaracja uczestnictwa Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim

Deklaracja uczestnictwa w projekcie ucznia_uczennicy.SPWW

Deklaracja uczestnictwa Szkoła Podstawowa we Wróblińcu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie ucznia_uczennicy.WRÓBLINIECdocx

Deklaracja uczestnictwa Szkoła Podstawowa nr 2 w Miliczu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie ucznia_uczennicy_SP2

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie uczestnika projektu

Dodatkowo:

Zgłoszenie specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych

Formularz zgłoszenia specjalnych potrzeb

Słownik głównych pojęć

słownik głównych pojęć

 

Projekt Szkoła na podium-tutaj lubię sie uczyć!