Aktualności gminy Milicz

10 października 2017

Harmonogramy realizacji zajęć

Poniżej zamieszczamy harmonogramy realizacji zajęć w szkołach

Dla Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie: harmonogram zajęć Skok_Sp_Sułów

Dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu: harmonogram zajęć Skok_Sp1_Mlicz

Dla Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej I Stopnia w Miliczu: harmonogram zajęć Skok_Sp2_Mlicz

Dla Szkoły Podstawowej w Dunkowej: harmonogram_Skok_Sp_Dunkowa

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ-II SEMESTR

Dla Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie: harmonogram II sem_SP Sułów

Dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu: harmonogram II sem_SP 1 Milicz

Dla Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej I Stopnia w Miliczu: harmonogram II sem_SP2 Milicz

Dla Szkoły Podstawowej w Dunkowej: harmonogram II sem _SP Dunkowa

Harmonogram realizacji Ekowarsztatów dla dzieci, które uczestniczyły w zajęciach przyrodniczych w ramach projektu:

ekowarsztaty-harmonogram

Harmonogram warsztatów wyjazdowych dla dzieci, które uczestniczyły w zajęciach matematyczno-przyrodniczych:

harmonogram wycieczek

HARMONOGRAMY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Harmonogramy szkoleń dla nauczycieli:

Nauczanie przyrody przez eksperymenty:

~$rmonogram dla nauczycieli.cz3.gotowe

Techniki uczenia i metody motywujące:

harmonogram dla nauczycieli

harmonogramy zajęć dla uczniów:

Dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu:Harmonogram-zajęć-3-semestr-2-rok-projektu-1

Uwaga! Aktualizacja harmonogramu w związku m.in ze zmianami planu lekcji aktualizacja-SP1 harmonogram zajęć 3 semestr

13.12.2018r.  Z powodu nieobecności nauczyciela p.Anny Andruszczyszyn   zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w ramach projektu SKOK w dniu 14 grudnia ( piątek) nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony przez prowadzącą z uczestnikami.

Dla Szkoły Podstawowej w Dunkowej:  Harmonogram zajęć 2 rok projektu .

Uwaga! W dniu 12.12.2018r z powodu wyjazdów Mikołajkowych są odwołane zajęcia w ramach projektu SKOK.

Dla Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej I Stopnia w Miliczu: Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu rok 2018-2019 _sp2 

Uwaga!!! Aktualizacja harmonogramu.

Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu SKOK _SP2

05.12.2018r  w związku z nieobecnością w dniu dzisiejszym nauczyciela p. Jolanty Karwickiej nie odbędą się zajęcia informatyczne o godz. 13.00 oraz 13.50!

06.12.2018r. odwołane zajęcia matematyczne godz. 13.50-prowdzący p. Dorota Kowalska

11.12.2018r Uwaga! w najbliższy czwartek warsztaty dla dzieci zostaną skrócone  do godz. 16.00.

Odrobienie zajęć nastąpi w dniach 6.12.2018 10.01.2019 17.01.2019 24.01.2019 poprzez wydłużenie do godz. 17.55

14.01.2019r. W dniu dzisiejszym odwołane są zajęcia  z panią Moniką Musielak.

Dla Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie:

harmonogram zajęć SP _Sułów

Warsztaty ogólnorozwojowe dla uczniów:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ_MILICZ_dzieci_

uwaga aktualizacja harmonogramu:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ_MILICZ_dzieci_aktualizacja_

Warsztaty dla rodziców:

harmonogram warsztatów dla rodziców

Aktualizacja harmonogramu:

harmonogram warsztatów dla rodziców grudzieñ

09.01.2019r. Aktualizacja harmonogramu

harmonogram warsztatów dla rodziców styczeń

Projekt SKOK - Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe