Aktualności gminy Milicz

10 października 2017

Harmonogramy realizacji zajęć

Poniżej zamieszczamy harmonogramy realizacji zajęć w szkołach

HARMONOGRAMY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Dla Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie: harmonogram zajęć Skok_Sp_Sułów

Dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu: harmonogram zajęć Skok_Sp1_Mlicz

Dla Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej I Stopnia w Miliczu: harmonogram zajęć Skok_Sp2_Mlicz

Dla Szkoły Podstawowej w Dunkowej: harmonogram_Skok_Sp_Dunkowa

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ-II SEMESTR

Dla Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie: harmonogram II sem_SP Sułów

Dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu: harmonogram II sem_SP 1 Milicz

Dla Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej I Stopnia w Miliczu: harmonogram II sem_SP2 Milicz

Dla Szkoły Podstawowej w Dunkowej: harmonogram II sem _SP Dunkowa

Harmonogram realizacji Ekowarsztatów dla dzieci, które uczestniczyły w zajęciach przyrodniczych w ramach projektu:

ekowarsztaty-harmonogram

Harmonogram warsztatów wyjazdowych dla dzieci, które uczestniczyły w zajęciach matematyczno-przyrodniczych:

harmonogram wycieczek

HARMONOGRAMY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Harmonogramy szkoleń dla nauczycieli:

Nauczanie przyrody przez eksperymenty:

harmonogram dla nauczycieli.cz3.gotowe

Techniki uczenia i metody motywujące:

harmonogram dla nauczycieli

OBOWIĄZUJĄCY HARMONOGRAM:

harmonogram dla nauczycieli-AKTUALNY

harmonogramy zajęć dla uczniów:

Dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu:Harmonogram-zajęć-3-semestr-2-rok-projektu-1

Uwaga! Aktualizacja harmonogramu w związku m.in ze zmianami planu lekcji aktualizacja-SP1 harmonogram zajęć 3 semestr

13.12.2018r.  Z powodu nieobecności nauczyciela p.Anny Andruszczyszyn   zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w ramach projektu SKOK w dniu 14 grudnia ( piątek) nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony przez prowadzącą z uczestnikami.

Aktualizacja harmonogramu 3 semestr 2018/2019

AKTUALIZACJA- HARMONOGRAM 3 SEM -AKTUALNY

Harmonogram zajęć -4 semestr:

harmonogram- 4 semestr_sp1

Uwaga! Aktualizacja harmonogramu na 4 semestr:

OBOWIĄZUJĄCY HARMONOGRAM:

harmonogram- 4 semestr_SP1 -AKTUALNY

Dla Szkoły Podstawowej w Dunkowej:  Harmonogram zajęć 2 rok projektu .

Uwaga! W dniu 12.12.2018r z powodu wyjazdów Mikołajkowych są odwołane zajęcia w ramach projektu SKOK.

Uwaga! Aktualizacja harmonogramu-zakończenie zajęć jednej z grup oraz zmiana godziny zajęć u jednego z uczniów-terapia SI

OBOWIĄZUJĄCY HARMONOGRAM:

harmonogram sp-dunkowa-got. -AKTUALNY

Dla Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej I Stopnia w Miliczu: Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu rok 2018-2019 _sp2 

Uwaga!!! Aktualizacja harmonogramu.

Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu SKOK _SP2

05.12.2018r  w związku z nieobecnością w dniu dzisiejszym nauczyciela p. Jolanty Karwickiej nie odbędą się zajęcia informatyczne o godz. 13.00 oraz 13.50!

06.12.2018r. odwołane zajęcia matematyczne godz. 13.50-prowdzący p. Dorota Kowalska

11.12.2018r Uwaga! w najbliższy czwartek warsztaty dla dzieci zostaną skrócone  do godz. 16.00.

Odrobienie zajęć nastąpi w dniach 6.12.2018 10.01.2019 17.01.2019 24.01.2019 poprzez wydłużenie do godz. 17.55

14.01.2019r. W dniu dzisiejszym odwołane są zajęcia  z panią Moniką Musielak.

01.03.2019r. Wszystkie zajęcia w ramach SKOK są odwołane w związku z odbywającym się w tym dniu turniejem.

06.03.2019r. W dniu dzisiejszym z powodu awarii sprzętu zostają odwołane zajęcia z panią Jolantą Karwicką.

Uwaga! Zaktualizowany harmonogram . Nastąpiła zmiana w godzinach 7 i 8
lekcji oraz dni u p. Musielak i p. Kulik ze względu na zmianę planu i
zmianę przerw.

OBOWIĄZUJĄCY HARMONOGRAM:

Harmonogram-zajęć-realizowanych-w-ramach-projektu-SKOK-_SP2 – AKTUALNY 2018-2019

Uwaga! od dnia 19.03.2019r następuje zmiana sali, w której odbywają się zajęcia z panią Poświatowską w ramach projektu. Aktualny nr sali to 57.

Dla Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie:

harmonogram zajęć SP _Sułów

Uwaga! Aktualizacja harmonogramu:

OBOWIĄZUJĄCY HARMONOGRAM:

harmonogram-zajęć_Sułów_II sem-AKTUALNY

Warsztaty ogólnorozwojowe dla uczniów:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ_MILICZ_dzieci_

uwaga aktualizacja harmonogramu:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ_MILICZ_dzieci_aktualizacja_

Uwaga! zajęcia z 11.03.2019r przeniesione zostały na 29.04.2019r.

OBOWIĄZUJĄCY HARMONOGRAM:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ_MILICZ_dzieci-AKTUALNY

Warsztaty dla rodziców:

harmonogram warsztatów dla rodziców

Aktualizacja harmonogramu:

harmonogram warsztatów dla rodziców grudzieñ

09.01.2019r. Aktualizacja harmonogramu

harmonogram warsztatów dla rodziców styczeń

OBOWIĄZUJĄCY HARMONOGRAM:

harmonogram warsztatów dla rodziców-AKTUALNY

Projekt SKOK - Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe