Aktualności gminy Milicz

10 października 2017

Harmonogramy realizacji zajęć

Poniżej zamieszczamy harmonogramy realizacji zajęć w szkołach

Dla Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie: harmonogram zajęć Skok_Sp_Sułów

Dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu: harmonogram zajęć Skok_Sp1_Mlicz

Dla Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej I Stopnia w Miliczu: harmonogram zajęć Skok_Sp2_Mlicz

Dla Szkoły Podstawowej w Dunkowej: harmonogram_Skok_Sp_Dunkowa

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ-II SEMESTR

Dla Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie: harmonogram II sem_SP Sułów

Dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu: harmonogram II sem_SP 1 Milicz

Dla Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej I Stopnia w Miliczu: harmonogram II sem_SP2 Milicz

Dla Szkoły Podstawowej w Dunkowej: harmonogram II sem _SP Dunkowa

Projekt SKOK - Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe