Aktualności gminy Milicz

10 października 2017

Harmonogramy realizacji zajęć

Poniżej zamieszczamy harmonogramy realizacji zajęć w szkołach

Dla Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie: harmonogram zajęć Skok_Sp_Sułów

Dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu: harmonogram zajęć Skok_Sp1_Mlicz

Dla Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej I Stopnia w Miliczu: harmonogram zajęć Skok_Sp2_Mlicz

Dla Szkoły Podstawowej w Dunkowej: harmonogram_Skok_Sp_Dunkowa

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ-II SEMESTR

Dla Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie: harmonogram II sem_SP Sułów

Dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu: harmonogram II sem_SP 1 Milicz

Dla Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej I Stopnia w Miliczu: harmonogram II sem_SP2 Milicz

Dla Szkoły Podstawowej w Dunkowej: harmonogram II sem _SP Dunkowa

Harmonogram realizacji Ekowarsztatów dla dzieci, które uczestniczyły w zajęciach przyrodniczych w ramach projektu:

ekowarsztaty-harmonogram

Harmonogram warsztatów wyjazdowych dla dzieci, które uczestniczyły w zajęciach matematyczno-przyrodniczych:

harmonogram wycieczek

HARMONOGRAMY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Harmonogramy szkoleń dla nauczycieli:

Nauczanie przyrody przez eksperymenty:

~$rmonogram dla nauczycieli.cz3.gotowe

Techniki uczenia i metody motywujące:

harmonogram dla nauczycieli

harmonogramy zajęć dla uczniów:

Dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu:Harmonogram-zajęć-3-semestr-2-rok-projektu-1

Dla Szkoły Podstawowej w Dunkowej:  Harmonogram zajęć 2 rok projektu .

Dla Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej I Stopnia w Miliczu: Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu rok 2018-2019 _sp2

Dla Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie:

harmonogram zajęć SP _Sułów

Warsztaty ogólnorozwojowe dla uczniów:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ_MILICZ.-warsztaty dla uczniów

Projekt SKOK - Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe