Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

W dniu 16.07.2019 w Urzędzie Miejskim w Miliczu będzie dostępny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, który zaprasza na bezpłatne konsultacje
z zakresu:

·funduszy na start/ zakładania działalności gospodarczej,

·dotacji do szkoleń osób fizycznych i pracowników firm,

·dotacji dla innowacyjnych firm,

·pożyczek unijnych na rozwój i inwestycje.

Punkt informuje o następujących programach unijnych: Regionalny Program Województwa Dolnośląskiego,
Program Infrastruktura i Środowisko, Program Inteligentny Rozwój, Program Wiedza Edukacja Rozwój, Program Polska Cyfrowa, programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programy ramowe Unii Europejskiej, funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

 

Skip to content