Nabór na stanowisko opiekuna w Publicznym żłobku w Miliczu w ramach projektu EFS (uzupełniający)

Burmistrz Gminy Milicz ogłasza uzupełniający nabór na stanowisko Opiekun w gminnym Żłobku w Miliczu. Termin składania podań:30.08.2019 r.

Uwaga!!! podania złożone w naborze ogłoszonym dnia 07.08.2019 są rozpatrywane i nie ma konieczności ponownego składania dokumentów.

Dokumenty do pobrania:

http://bip.milicz.pl/a,28533,nabor-na-stanowisko-opiekuna-w-publicznym-zlobku-w-miliczu-w-ramach-projektu-efs-uzupelniajacy.html

Stanowisko dofinansowane w ramach projektu pn.„Publiczny żłobek w Miliczu”  nr RPDS.08.04.01-02-0083/18  dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Skip to content