Nowy rok szkolny i nowoczesne pracownie w naszych szkołach

W latach 2018-2019 Gmina Milicz pozyskała ponad 1 milion złotych na sprzęt i wyposażenie dydaktyczne szkół w ramach projektów unijnych. Zapraszamy na relację fotograficzną z wyposażenia szkolnych pracowni w ramach projektu: Szkoła na podium-tutaj lubię się uczyć!  Dziś chcemy pokazać jak wyglądają pracownie w szkołach podstawowych we  Wziąchowie Wielkim i we Wróblińcu oraz częściowo w SP1 Milicz. W kolejnej relacji pokażemy pracownie, które powstały w milickiej “Dwójce” oraz pozostałe pracownie z SP1 W Miliczu. A na koniec semestru przedstawimy fotorelacje z wykorzystania sprzętu i pomocy w praktyce-czyli to co uczniowie lubią najbardziej!

Beneficjentem projektu jest Gmina Milicz, która dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich pozyskanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 wyposażyła pracownie szkolne w czterech szkołach Gminy Milicz: Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Muzycznej I Stopnia  w Miliczu, Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu, Szkole Podstawowej we Wziąchowie Wielkim oraz Szkole Podstawowej w Wróblińcu.

Projekt trwa od stycznia 2019 roku.

W ramach projektu powstały w tych szkołach nowoczesne pracownie przedmiotowe, wyposażono sale lekcyjne w pomoce dydaktyczne i sprzęt, a także zaoferowano uczniom różnorodne zajęcia odpowiadające ich potrzebom i zainteresowaniom.  Nie zapomnimy również przeszkolić nauczycieli i rodziców, tak by maksymalnie zwiększyć efektywność udzielanego w ramach projektu wsparcia!

Łącznie  powstało 17 pracowni w 4 placówkach: 4 pracownie językowe, 4 pracownie komputerowe, 3 pracownie przyrodnicze, 3 pracownie chemiczne, 1 pracownia fizyczna, 1 pracownia do techniki, 1 sala terapeutyczna.

Ponadto szkoły otrzymały: pomoce dydaktyczne do przyrody dla wszystkich szkół, pomoce dydaktyczne do matematyki dla wszystkich szkół, zestaw tablica z rzutnikiem do sal matematycznych do wszystkich szkół objętych wsparciem.

Od nowego roku szkolnego 2019/2020 uczniowie mogą już korzystać z wszystkich utworzonych pracowni, natomiast nauczyciele zostaną przeszkoleni  w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem TIK oraz nowoczesnych technologii! 🙂

W tym roku szkolnym kontynuowane będą  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające, laboratoria i koła zainteresowań  dla nowych grup uczniów.

Dodatkowo już wkrótce przeprowadzone zostaną warsztaty ogólnorozwojowe dla uczniów, ekowarsztaty,  wyjazdy edukacyjne dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli i  warsztaty dla rodziców.

Takie kompleksowe wsparcie będzie uzupełnieniem dla nowo powstałych pracowni przedmiotowych: komputerowych, przyrodniczych, chemicznych, matematycznych, techniki, językowych, sali terapeutycznej.

Dzięki bogatemu i nowoczesnemu wyposażeniu uczniowie będą mogli w pełni realizować program nauczania, a także sprostać wyzwaniom stawianym przez nowe technologie.  Nauczyciele przeszkoleni w zakresie obsługi sprzętu i możliwości jakie daje wykorzystanie zakupionego wyposażenia do prowadzenia zajęć, będą mogli w w sposób ciekawy i interesujący zachęcić uczniów do większej aktywności podczas zajęć.

Nowoczesne pracownie i bogaty program zajęć stawiają szkoły objęte wsparciem w projekcie na wysokiej pozycji jeśli chodzi o ofertę skierowaną do uczniów. Dają uczniom Gminy Milicz  możliwość edukacji na  wysokim poziomie.

Skip to content