Dolnośląski Sejmik Klimatyczny

Informujemy, że w dniu 19 września br. w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Miliczu przy ul. Trzebnickiej 2, odbędzie się Dolnośląski Sejmik Klimatyczny.
Temat Sejmiku to: ,,Zmiany klimatu a susza”.
Celem głównym Sejmiku jest integracja środowisk mających największy wpływ na działania w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych poprzez wykorzystanie retencji oraz zwrócenie uwagi na konieczność podjęcia zdecydowanych działań w zakresie ochrony zasobów wodnych.
Swój udział w inicjatywie potwierdzili wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie z Dolnego Śląska oraz osoby związane z instytucjami ochrony środowiska.

Skip to content