System monitoringu jakości powietrza w gminie Milicz

Od 27.09 został uruchomiony w gminie Milicz system monitoringu jakości powietrza. Na terenie Milicza zostały zamontowane 3 sensory jakości powierza umieszczone w Rynku, na Urzędzie Miejskim i przy akwarium plenerowym. Kolejne dwa sensory umieszczone zostały na filii Ośrodka Kultury w Sułowie i przy remizie strażackiej w Gądkowicach. Wszystkie sensory umieszczone są na wysokości ok 3 m i mierzą takie wielkości jak: pyły zawieszone PM 2.5 i PM 10, wilgotność, ciśnienie i temperaturę powietrza. Zasięg dokonywanego pomiaru sięga do 1000 m i jest zapisywany w sensorze co 5 minut. Informacje te są do odczytu na wyświetlaczach zewnętrznych: w Rynku oraz na budynku urzędu.
Na bieżąco można śledzić wartości pomiarów na stronie: www.milicz.pl (klikając na : „Sprawdź jakość powietrza„) lub z pobranej bezpłatnie aplikacji Syngeous.
W Polsce obowiązują następujące normy stosowane przez GIOŚ (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska):
Poziom dopuszczalny przy pyle PM10 to 50 µg/m3 (dobowy) natomiast przy pyle 2.5 to 25 µg/m3 ( średni-roczny).
Należy pamiętać, że odczyty z sensorów wskazują poziom pyłów zawieszonych w danym momencie i nie mogą być odnoszone do podanych wyżej poziomów dopuszczalnych.
W ciągu roku może wystąpić 35 dni gdzie norma pyłu PM może zostać przekroczona.
Bieżąca wiedza o stanie zanieczyszczeń ma służyć mieszkańcom do podejmowania decyzji o pobycie na zewnątrz osób szczególnie narażonych na działanie smogu (tj. dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z chorobami układu oddechowego). Montaż sensorów ma mieć również działanie prewencyjne, uświadamiające mieszkańcom jak duży wpływ na jakość powietrza ma spalanie odpadów w piecach i kotłach c.o. czy ogrzewanie domów słabej jakości paliwem.

 

 

 

Skip to content