Rolniku, unikaj upadku !

W rolnictwie, niezmiennie od lat, do najliczniejszych grup wypadkowych należą upadki osób, pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń rolniczych, uderzenia, pogryzienia i przygniecenia przez zwierzęta. Przyczyny nieszczęśliwych zdarzeń również się nie zmieniają. Do wypadku dochodzi najczęściej wskutek niewłaściwej organizacji stanowiska pracy, niestosowania ochron indywidualnych przez rolników, nieostrożnego zachowania czy niewłaściwego obsługiwania maszyn i zwierząt gospodarskich. Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast, obserwowana już od wielu lat,
tendencja spadkowa ilości nieszczęśliwych zdarzeń wśród rolników indywidualnych. W 2022 roku zgłoszono do Placówki Terenowej KRUS w Trzebnicy 18 wypadków, tj. o 1 mniej niż w 2021 roku. Nadal najliczniejszą grupą wypadków jest „upadek osób”, w skali placówki to 42,9% wszystkich wypadków. „Rola rolnika by upadku unikał to kampania prewencyjna Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, której celem jest zmniejszenie liczby wypadków z grupy „upadek osób”,

Główne przyczyny upadków osób to :

– zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych,
– używanie nieodpowiedniego obuwia,
– nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych,
– brak odpowiednich przejść i obejść,
– bałagan w obejściu, pomieszczeniach gospodarczych i produkcyjnych,
– niestosowanie drabin i podestów do pracy na wysokości,
– niezabezpieczone i nieprawidłowo skonstruowane drabiny,
– brak poręczy i barierek przy schodach,
– zbyt wysokie i nieoznakowane progi,
– niezabezpieczone otwory zrzutowe i kanały gnojowe,
– przebywanie na ładunkach podczas transportu​
Przyczyną wielu wypadków jest również niewłaściwe tempo pracy (pośpiech), niedostateczna koncentracja, nadmierny wysiłek fizyczny.

Rolniku zmniejszaj ryzyko wypadku:
– stosuj właściwe obuwie robocze, przylegające do kostki o podeszwie
protektorowanej
– używaj bezpiecznych drabin,
– zabezpiecz wszelkie otwory przykrywami lub barierkami,
– zachowaj porządek w obejściu, wyrównaj i utwardź ciągi komunikacyjne,
– używaj maszyn wyposażonych w mocne i stabilne drabinki oraz schodki – pamiętaj,
aby wchodzić i schodzić z nich przodem do maszyny,
– nie przewoź osób na błotnikach ciągnika, na przyczepach na ładunkach,
– nie pracuj gdy jesteś chory lub przemęczony.

Pamiętaj, – to Ty odpowiadasz za swoje zdrowie i życie.

Skip to content