Ankieta Inwentaryzacyjna dla rolników

W związku z rozważanym zamiarem przystąpienia Gminy Milicz do programu: ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie byłyby utylizowane na terenie Gminy Milicz.  W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do zainteresowanych rolników o wypełnienie poniższej ankiety i niezwłoczne dostarczenie jej do Urzędu Miejskiego w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz.

Prosimy, aby ankieta była wypełniona rzetelnie. O formie i terminie ewentualnej zbiórki będziemy informować. Ankieta ma charakter informacyjny i jej złożenie nie gwarantuje odbioru odpadów.

Niniejszą ankietę należy przedłożyć w Urzędzie Miejskim w Miliczu najpóźniej do dnia 14.11.2019 r., w pokoju nr 15 do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Miliczu)

Ankieta – ankieta inwentaryzacyjna dla rolników 

Skip to content