Dwa projekty uchwał w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milicz – część 1 obejmująca obszar położony w obrębie Wałkowa oraz część 2 obejmująca obszar położony w obrębie Bartniki i Kolęda

lista nieuwzględnionych uwag część 1

lista nieuwzględnionych uwag część 2 

uchwała cz. 1

uchwała cz. 2

uzasadnienie do uchwały cz. 1

uzasadnienie do uchwały cz. 2

zał. 1 do zał. nr 1 stanowiska archeologiczne

zał. 2 do zał. nr 1 ewidencja zabytków

zał. nr 1 część I uwarunkowania

zał. nr 1 część I uwarunkowania

zał. nr 1 część II kierunki

zał. nr 1 część II kierunki

zał. nr 2 rys. uwarunkowania

zał. nr 3 rys. kierunki część 1 

zał. nr 3 rys. kierunki

klauzula

Skip to content