Rekrutacja uzupełniająca do projektu pn. “Publiczny żłobek w Miliczu”

W dniach 09.12.2019-30.12.2019 otwarta zostanie rekrutacja uzupełniająca do projektu pn. “Publiczny żłobek w Miliczu”. Rekrutacja skierowana jest wyłącznie do osób aktywnych zawodowo, tzn. osób powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim – w momencie składania formularza rekrutacyjnego oraz podpisywania umowy udziału w projekcie (grudzień 2019 / styczeń 2020).

Informujemy, iż rekrutacja do projektu zakładającego aktywizację zawodową osób zamieszkujących na terenie gminy Milicz, które opiekują się dziećmi do lat 3 i chcą powrócić na rynek pracy, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, rozpocznie się w dniu 09.12.2019 i potrwa do dnia 31.12.2019 do godz. 15.30. Szczegóły poniżej.

Ogłoszona rekrutacja skierowana jest do osób powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim.

Ogłoszona rekrutacja skierowana jest wyłącznie do osób, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

1) Rodzic/opiekun prawny (kobiety i mężczyźni) sprawujący opiekę nad dzieckiem w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia,

2) Osoba zamieszkuje na terenie gminy Milicz,

3) Osoba powracająca na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim – w momencie składania formularza rekrutacyjnego oraz podpisywania umowy udziału w projekcie (grudzień 2019 / styczeń 2020),

4) Osoba wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją projektu.

Więcej informacji na www.zlobek.milicz.pl w zakładce Aktualności lub Rekrutacja.

Zapraszamy!!!

Skip to content