Zapraszamy na konsultacje dotyczące proponowanych zmian w organizacji ruchu

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne dotyczące organizacji ruchu w centrum miasta planowanej do wprowadzenia w roku 2020.

W dniach 10.12.2019 (wtorek), 13.12.2019 (piątek) oraz 17.12.2019 (wtorek) w Ośrodku Kultury w Miliczu odbędą się konsultacje społeczne dotyczące usprawnienia i uporządkowania ruchu w centrum miasta. Konsultacje dotyczyć będą:
1) Poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa pieszych poprzez zmiany w organizacji ruchu na ulicach Osiedle, Topolowa, Polna, Piaskowa.
Spotkanie w dn. 10.12, 13.12, 17.12 w godz. 16.30-17.30.
2) Rynek w Miliczu i ulice przyległe:
– Uporządkowanie zasad ruchu m.in. określenie stref płatnego parkowania, wprowadzenie stref zamieszkania, koncepcja połączenia ścieżek rowerowych w centrum miasta poprzez wyłączenie z ruchu ulic Lwowskiej i Polskiej oraz zmiana ruchu na jednokierunkowy na ulicy Wrocławskiej.
– Usprawnienie komunikacji w centrum miasta poprzez wprowadzenie ruchu dwukierunkowego przy ul. Działkowej w Miliczu
Spotkanie w dn. 10.12, 13.12, 17.12 w godz. 17.30-19.30.

Zebrane informacje i uwagi zostaną wykorzystane w procesie opracowywania projektów organizacji ruchu.

Projekt pn.”Milicz Od Nowa wielowymiarowy program rewitalizacji miasta Milicz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu  Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Skip to content