Jakość powietrza w gminie Milicz – raport za listopad

Sprawdziliśmy jakie wartości szkodliwych pyłów wskazywały urządzenia pomiarowe w listopadzie na terenie gminy Milicz. Przedstawiamy krótki raport, który dotyczy pełnych 30 dni, a wykazywane pomiary są uśrednione do jednej wartości 24 godzinnej.
Przypominamy o dopuszczalnych poziomach pyłów zawieszonych o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) :
Poziom dopuszczalny – 50 µg/m3, mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.
Poziom informowania – 200 µg/m3, oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć aktywności na powietrzu, bo norma przekroczona jest czterokrotnie.
Poziom alarmowy – 300 µg/m3, oznacza, że jest bardzo źle, norma przekroczona jest sześciokrotnie i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu, szczególnie osoby chore.

W całym badanym okresie najwyższe zanotowane pomiary przedstawiają się następująco:
Gądkowice – 67,75 µg/m3 (pozostałe wartości mieszczą się w skali dobrej lub bardzo dobrej);
Milicz Karłów – 79,95 µg/m3 (w całym badanym okresie 7 razy zanotowano nieznaczne przekroczenie mieszczące się w skali umiarkowanej, pozostałe wartości to skala dobra lub bardzo dobra);
Milicz Rynek – 106,71 µg/m3 (najwyższa wartość z wszystkich 5 punktów pomiarowych w całym badanym okresie, wystąpiła jednokrotnie w skali dostatecznej zanotowano ją 26.11.2019 r., pozostałe wartości mieszczą się w skali umiarkowanej 20 dni, w skali dobrej 8 dni i bardzo dobrej 1 dzień);
Milicz Urząd Miejski – 86,47 µg/m3 (10 razy zanotowano nieznaczne przekroczenie mieszczące się w skali umiarkowanej, pozostałe wartości mieszczą się w skali dobrej lub bardzo dobrej);
Sułów – 60,63 µg/m3 (1 raz pomiar wskazywał poziom w skali umiarkowanej, pozostałe wartości mieszczą się w skali dobrej lub bardzo dobrej).

Polecamy stały dostęp do odczytów pomiaru jakości powietrza na terenie gminy Milicz w bezpłatnej aplikacji Syngeos – Nasze Powietrze:
https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10

Skip to content