Obwieszczenia Burmistrza o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rekreacji i wypoczynku w Miliczu

Skip to content