Wszystkie decyzje przyznające prawo do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności zostaną przedłużone z urzędu.

Skip to content