“Biała wstążka”- kampania przeciwko przemocy wobec kobiet

W tym roku po raz trzeci na terenie Gminy zostanie przeprowadzona akcja związana z międzynarodową kampanią “Biała Wstążka”.  I choć ze względu na pandemię Covid rożni się od poprzednich obchodów, to nadal przyświeca jej główny cel:  zwrócenie uwagi na przemoc wobec kobiet.  Jej charakterystycznym elementem jest noszenie przez mężczyzn „Białej Wstążki”.

Kampania ta oprócz wspierania działań na rzecz  przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, jest  też protestem przeciwko dyskryminacji wynikających z uwarunkowań historycznych, środowiskowych i społecznych.

Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet, a 13 ranił twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ jak tłumaczył – to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Kampania została zapoczątkowana w 1991 r. w Kanadzie – właśnie wtedy w przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tys. mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji. 

Noszenie BIAŁEJ WSTĄŻKI ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn w stosunku do kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet. BIAŁA WSTĄŻKA pokazuje, że mężczyźni wspierają kobiety i również są przeciwni stosowaniu wobec nich przemocy.  

Akcja trwa corocznie od 25 listopada do 10 grudnia.

Aut. Krzysztof Kural – Przewodniczący Gminnego  Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

Skip to content