Rusza Program KLUB

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza nabór wniosków na realizację w 2021 r. Programu KLUB.

Jest Program, w którym dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Głównymi celami programu są: upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży; wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej; wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży; inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży; optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Kwota dofinansowania wynosi: 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych, 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Środki pozyskane w ramach programu, beneficjenci będą mogli przeznaczyć na realizacje podstawowych elementów wpływających na funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozów sportowych.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-programu-klub?fbclid=IwAR1vi-9VaV164C6I_m5blb7Pjujwbxf6Nkn9QU8oM6Vh14EUjR_VJMOWk-w

Skip to content