Budżet Obywatelski Gminy Milicz 2021- znamy wyniki konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne o nazwie Budżet Obywatelski Gminy Milicz zostały zakończone. 13 stycznia 2021 roku minął termin, w którym można było głosować na zadania inwestycyjne zgłoszone do realizacji w roku 2021 przez mieszkańców.

Do wyboru było 18 projektów. Głosować mogli mieszkańcy, którzy ukończyli 16 rok życia.  W sumie głos oddały 2184 osoby, wśród których 60 % stanowiły kobiety.

W podziale na wiek mieszkańców najwięcej głosujących było w grupie od 36-49 lat. Mieszkańcy najchętniej głosowali elektronicznie, poprzez urządzenia mobilne.  

Najwięcej głosów zdobyło zadanie o nazwie “Skatepark dla miliczan”, który uzyskał poparcie 654 mieszkańców. I ten projekt został zwycięzcą konsultacji. Autorami projektu byli: Roman Kamiński (Adrian Kamiński), Agnieszka Kołodziej (Błażej Kołodziej), Młodzieżowa Rada Miejska (Monika Włodarczyk). Ten wspólny projekt był wynikiem scalenia zbieżnych wniosków na etapie ich oceny, co dopuszczał regulamin konsultacji.

Skatepark dla miliczan” to projekt długo oczekiwany przez dużą grupę milickiej młodzieży. Wnioskodawcy zauważyli, że może stać się miejscem nie tylko rozrywki i spotkań, ale również podniesienia kultury, w tym kultury fizycznej młodego pokolenia, jako alternatywy dla rozrywki wirtualnej.

Lokalizacja skatepraku to teren tzw. Starych  Łazienek przy Al. Wodniaków w Miliczu. Koszt szacowany jest na 300 000 zł, co wykorzystuje całą pulę środków zarezerwowanych na Budżet Obywatelski 2021.

Drugie miejsce zajęło zadanie o nazwie „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Miliczu” osiągając również wysokie poparcie, bo aż 430 głosów.

Trzecie miejsce zajął projekt „Budowa rowerowego placu zabaw typu Pumptruck” uzyskując 279 głosów.

Pełna lista wyników umieszczona jest na stronie: www.milicz.budzet-obywatelski.org.

Dziękujemy wszystkim za udział w głosowaniu.

 

 

 

Skip to content