Jakość powietrza w grudniu 2021 roku w gminie Milicz

Raport dotyczy pełnych 31 dni a wykazywane pomiary są uśrednione do jednej wartości 24 godzinnej.

W miesiącu grudniu jakoś powietrza badano w miejscowościach Milicz, Tworzymirki Górne, Łąki Dunkowa oraz Postolin.

Według danych jakie przesłały nam urządzenia pomiarowe w powietrzu pyły zawieszone o średnicy mniejszej 2.5 mikrometrów (PM2.5) i 10 mikrometrów PM10) w poniżej wymienionych miejscach przedstawiały się następująco:

Milicz Karłów – przez 1 dzień jakość powietrza mieściła się w skali bardzo dobrej, 12 dni w skali dobrej, 15 dni w skali umiarkowanej, 2 dni na poziomie dostatecznym,  a 1 dzień zły.

Pyły zawieszone o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometrów

Pyły zawieszone o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów

Milicz Rynek – przez 13 dni jakość powietrza mieściła się w skali dobrej, 14 dni w skali umiarkowanej, 3  dni w skali dostatecznej, 1 dzień w zły.

Pyły zawieszone o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometrów

Pyły zawieszone o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów

 

Milicz Urząd Miejski – przez 5 dni jakość powietrza mieściła się w skali bardzo dobrej, 9 dni w skali dobrej, 14 dni w skali umiarkowanej, 2 dni w skali dostatecznej, a 1 dzień w skali złej.

 

Pyły zawieszone o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometrów

Pyły zawieszone o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów

 

Tworzymirki Górne – pomiar jakości powietrza mierzony był od 8 grudnia 2020 roku do 22 grudnia 2020 roku. Przez 13 dni jakość powietrza mieściła się w skali dobrej, a 1 dzień był w skali umiarkowanej.

Pyły zawieszone o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometrów

Pyły zawieszone o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów

 

Łąki – pomiar jakości powietrza mierzony był od 23 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Przez 7 dni jakość powietrza mieściła się w skali bardzo dobrej, a 2 dni był w skali dobrej.

Pyły zawieszone o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometrów

 

Pyły zawieszone o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów

 

 

Dunkowa – pomiar jakości powietrza mierzony był od 8 grudnia 2020 roku do 22 grudnia 2020 roku. Przez 10 dni jakość powietrza mieściła się w skali dobrej, a 3 dni był w skali umiarkowanej.

Pyły zawieszone o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometrów

Pyły zawieszone o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów

 

 

Postolin – pomiar jakości powietrza mierzony był od 28 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Przez 3 dni jakość powietrza mieściła się w skali bardzo dobrej, a 1 dni był w skali dobrej.

Pyły zawieszone o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometrów

Pyły zawieszone o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów

 

Chcesz mieć stały dostęp do odczytów pomiaru jakości powietrza na terenie gminy Milicz skorzystaj z bezpłatnej aplikacji Syngeos – Nasze Powietrze.

Metody ograniczania smogu:

– nie spalaj odpadów,

– używaj paliwa węglowego dobrej i sprawdzonej jakości,

– przejdź na ogrzewanie  z sieci miejskiej lub gazowe, albo wymień swój piec węglowy na bardziej nowoczesny,

– ograniczaj zużycie ciepła – ociepl swój dom, zużywaj mniej paliw i płać mniejsze rachunki,

– korzystaj z komunikacji zbiorowej lub roweru,

– nie spalaj odpadów zielonych w ogrodzie.

 

Dbajmy o siebie i otaczające nas środowisko.

/Informację przygotowała Martyna Lombarska/

Skip to content