Stawy Milickie rozpoczną opuszczanie wody ze stawów hodowlanych w Rudzie Sułowskiej, Stawnie i Potaszni

Stawy Milickie 1 września 2023 roku rozpoczną opuszczanie wody ze stawów hodowlanych Zakładów Rybackich w Rudzie Sułowskiej, Stawnie i Potaszni.

Zainteresowane strony proszone są o przygotowanie urządzeń melioracyjnych na swoim terenie w celu zabezpieczenia przed negatywnym oddziaływaniem podwyższonego poziomu wody w odbiornikach podczas zrzutu.

Skip to content