Wyjątkowy Dzień Sołtysa w Gminie Milicz

10 marca obchodzimy Ogólnopolski Dzień Sołtysa.
 
Sołtys to łącznik pomiędzy Gminą a jednostką pomocniczą jaką jest sołectwo. Czym zajmuje się sołtys? M.in: reprezentuje sołectwo na zewnątrz, zwołuje zebrania wiejskie, powiadamia mieszkańców o ważnych kwestiach dotyczących sołectwa oraz uczestniczy w obradach Rady Miejskiej.
Aby uczcić ten dzień, Piotr Lech, Burmistrz Gminy Milicz przygotował życzenia. Dla każdego sołtysa zostały także zorganizowane upominki, które były rozwożone do miejsca zamieszkania lub pracy sołtysa.
 
 
 
Skip to content