Wymiana pieców coraz bliżej

 
Zakończyła się ocena merytoryczna projektu „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)”.
 
Przypominamy, że kwota przeznaczona na granty dla mieszkańców naszej gminy w ogłoszonym naborze wynosi:
-dla indywidualnych źródeł ciepła: 1.050.498,22zł
-dla zbiorczych źródeł ciepła: 350.166,07zł.
Do dofinansowania zakwalifikowano 57 grantobiorców: 56 na źródła indywidualne, 1 zbiorcze.
Wnioski obejmują dofinansowanie nowego źródła:
a) podłączenie do sieci ciepłowniczej – 1 szt.
b) instalację źródeł ciepła opartych o OZE (pomp ciepła) – 33 szt.
c) instalację kotłów spalających biomasę – 19.
d) ogrzewanie elektryczne – 4.
Dodatkowo w kosztach zadań znajduje się 25 nowych instalacji fotowoltaicznych.
Dofinansowanie trafi do: jednego lokalu mieszkalnego, 55 domów jednorodzinnych, 1 wspólnoty mieszkaniowej, w której wsparciem objęto 29 lokali mieszkalnych.
 
Nie wszystkim udało się zdobyć dotację, ale jak zapewnia Łukasz Rokita, zastępca burmistrza Gminy Milicz:
” Robimy wszystko, aby przesunąć niewykorzystaną pulę środków na zbiorcze źródła ciepła do puli indywidualnych odbiorców, dzięki czemu większa ilość mieszkańców będzie mogła skorzystać z dofinansowania.”
Dzięki realizacji ww. projektu, zgodnie z obecnie wybranymi wnioskami, uda się uzyskać następujący efekt ekologiczny:
Łączna redukcja PM 10 i PM 2,5 (w g/rok) 4308064,00
Łączna redukcja Co2 kg/rok to: 529439,869
Łączna redukcja PM 10 i PM 2,5 (w g/rok) 4308064,00
Łączna redukcja Co2 kg/rok to: 529439,869
Skip to content