BUDUJEMY startegię rozwoju Gminy Milicz na lata 2021-2027


Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety w celu przygotowania Strategii Rozwoju Gminy Milicz na lata 2021-2027
Bardzo prosimy Państwa o zastanowienie się i odpowiedzenie na  pytania dotyczące stanu istniejącego w gminie i perspektyw rozwoju. Wyniki ankietyzacji będą wykorzystane w procesie formułowania celów rozwoju i wyboru obszarów priorytetowych.
Zależy nam, aby mieszkańcy skorzystali z szansy i okazji wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju i przedsięwzięcia realizowane na terenie Gminy, służące całemu społeczeństwu. Chcielibyśmy, aby dokumenty planistyczne, tj.: Strategia Rozwoju Gminy były naszym wspólnym dziełem, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział i w którym odnajduje swoje potrzeby, a założone cele systematycznie i skutecznie realizowane w perspektywie najbliższych lat.

Ankieta składa się z pytań zamkniętych, jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 10 minut. 

Link pod którym znajduje się ankieta będzie aktywny do dnia 3 maja 2021 roku: https://wanir.edu.pl/ankieta-strategia-rozwoju-gminy-milicz-na-lata-2021-2027/

Prosimy o rozpowszechnienie ankiety i zachęcanie do jej wypełnienia znajomych i członków rodziny

Skip to content