KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

2 sierpnia 2021 r. Burmistrz Gminy Milicz ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 w zakresie:
– Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Link http://www.bip.milicz.pl/a,29797,zarzadzenie-nr-6692021-burmistrza-gminy-milicz-z-dnia-2-sierpnia-2021-r-w-sprawie-ogloszenia-otwarte.html

Termin składania ofert upływa 24 sierpnia 2021 r.


Skip to content